Algemene massage informatie

 

Algemene voorwaarden

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Bij niet tijdig geannuleerde/vergeten afspraken zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen voor het tarief van de afgesproken behandeling.
 • Bij het maken van een afspraak wordt er naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd wanneer u geen lid bent. 
 • Bij de intake wordt, indien nodig, met uw toestemming, naar uw persoonlijke en medische gegevens gevraagd. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform onze Privacyverklaring.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. 
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan ons door te geven. 
 • Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan ons verstrekt wordt zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt. 
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van uw persoonlijke bezittingen.
 • Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de bon vermeld staat en is geldig tot één jaar na afgifte. 
 • Hoewel wij bij onze massages de gebruikte massage-oliën verwijderen, is het niet uitgesloten dat er olie op uw kleding terechtkomt. Bewust Fit is hiervoor niet aansprakelijk. Wij adviseren u dan ook om bij onze behandelingen “oude” kleding te dragen.  
 • Voor aanvang van een massage dient u zorg te dragen voor algehele hygiëne van uw lichaam. 
 • Bij Bewust Fit worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kunnen wij afzien van een massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts/specialist. 
 • Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut en/of gebruikt u medicijnen, dan kan de masseur u vragen om met uw arts of fysiotherapeut te overleggen of een massage toegepast mag worden tijdens de behandelperiode (zie op deze site ook onder “contra-indicaties”).
 • U kunt bij ons contant of middels overschrijving betalen, Ten Behoeve Van: Survival Academy, NL22RABO0306635186
 • Er worden geen erotische en of seksuele massages uitgevoerd.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Bewust Fit niet aansprakelijk zal stellen voor bij – en nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is. 
 • Het Privacyreglement is van toepassing. Zie pagina op deze site.

 

Contra indicaties

Wel of niet laten masseren… 

Absolute contra-indicaties en relatieve contra-indicaties zijn redenen om niet of tot een gedeeltelijke massage over te gaan. 

 Absolute contra-indicaties (de massage mag niet worden toegepast):

 • Extreme vermoeidheid en uitputting: massageprikkels worden dan slecht verwerkt
 • Algemene infectie: verkoudheid, griep en keelontsteking
 • Algemeen onwel zijn: misselijkheid, braken en diarree
 • Onverklaarbaar overmatig transpireren
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies
 • Onverklaarbare vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Koorts
Relatieve contra-indicaties (het betreffende lichaamsdeel moet worden ontzien):
 • Niet besmettelijke huidaandoeningen
 • Ontsteking van haarwortelzakjes
 • Blauwe plekken en schaafwonden
 • Zwangerschap
 • Steenpuist